s字母开头字词朗读(三)

来源:畅言网 时间:2009-12-07 09:50 点击:

 

 对比文字
4201

失误

shīwù

4202

失业

shīyè

4203

shī

4204

师范

shīfàn

4205

师傅

shīfu

4206

师长

zhīzhǎng

4207

shī

4208

诗歌

shīgē

4209

诗人

shīrén

4210

诗意

shīyì

4211

shī

4212

施肥

shīféi

4213

施工

shīgōng

4214

施行

shīxíng

4215

湿

shī

4216

湿度

shīdù

4217

湿润

shīrùn

4218

shí

4219

shí

4220

石灰

shíhuī

4221

石头

shítou

4222

石油

shíyóu

4223

shí

4224

时常

shícháng

4225

时代

shídài

4226

时而

shí’ér

4227

时候

shíhou

4228

时机

shíjī

4229

时间

shíjiān

4230

时节

shíjié

4231

时刻

shíkè

4232

时空

shíkōng

4233

时髦

shímáo

4234

时期

shíqī

4235

shí

4236

识别

shíbié

4237

识字

shízì

4238

shí

4239

实际

shíjì

4240

实践

shíjiàn

4241

实力

shílì

4242

实例

shílì

4243

实施

shíshī

4244

实体

shítǐ

4245

实物

shíwù

4246

实现

shíxiàn

4247

实行

shíxíng

4248

实验

shíyàn

4249

实用

shíyòng

4250

实在

shízài

4251

实在

shízai

4252

实质

shízhì

4253

shí

4254

shí

4255

食品

shípǐn

4256

食堂

shítáng

4257

食物

shíwù

4258

食盐

shíyán

4259

食用

shíyòng

4260

shǐ

4261

史学

shǐxué

4262

使

shǐ

4263

使得

shǐ•dé

4264

使劲

shǐjìn

4265

使命

shǐmìng

4266

使用

shǐyòng

4267

shǐ

4268

始终

shǐzhōng

4269

shì

4270

士兵

shìbīng

4271

shì

4272

氏族

shìzú

4273

shì

4274

示范

shìfàn

4275

示威

shìwēi

4276

shì

4277

世代

shìdài

4278

世纪

shìjì

4279

世界

shìjiè

4280

世界观

shìjièguān

4281

shì

4282

市场

shìchǎng

4283

市民

shìmín

4284

shì

4285

似的

shìde

4286

shì

4287

事变

shìbiàn

4288

事故

shìgù

4289

事后

shìhòu

4290

事迹

shìjì

4291

事件

shìjiàn

4292

事例

shìlì

4293

事情

shìqing

4294

事实

shìshí

4295

事务

shìwù

4296

事物

shìwù

4297

事先

shìxiān

4298

事业

shìyè

4299

shì

4300

势必

shìbì

 

最新图文
合肥英语口考首度开考 科大讯飞提供
合肥英语口考首度开考  科大讯飞提供
根据去年12月合肥市考试院公布的2013年中考英语口试改革方案,5月23-24日,[详细]
科技服务教育 科大讯飞绽放第64届教
科技服务教育  科大讯飞绽放第64届教
5 月10日-12日,以展示、交流、合作、发展为主题的第64届中国教育装备展示[详细]

经营许可证编号:B2-20050406 皖ICP备07008815号

© 版权所有   安徽科大讯飞信息科技股份有限公司