s字母开头字词朗读(二)

来源:畅言网 时间:2009-12-07 09:50 点击:

 

 对比文字
4101

社会学

shèhuìxué

4102

shè

4103

shè

4104

射击

shèjī

4105

射线

shèxiàn

4106

涉及

shèjí

4107

shè

4108

摄影

shèyǐng

4109

shuí

4110

申请

shēnqǐng

4111

shēn

4112

伸手

shēnshǒu

4113

shēn

4114

身边

shēnbiān

4115

身材

shēncái

4116

身份

shēn•fèn

4117

身后

shēnhòu

4118

身躯

shēnqū

4119

身体

shēntǐ

4120

身心

shēnxīn

4121

身影

shēnyǐng

4122

身子

shēnzi

4123

shēn

4124

shēn

4125

深沉

shēnchén

4126

深度

shēndù

4127

深厚

shēnhòu

4128

深化

shēnhuà

4129

深刻

shēnkè

4130

深情

shēnqíng

4131

深入

shēnrù

4132

深夜

shēnyè

4133

深远

shēnyuǎn

4134

什么

shénme

4135

shén

4136

神话

shénhuà

4137

神经

shénjīng

4138

神秘

shénmì

4139

神奇

shénqí

4140

神气

shén•qì

4141

神情

shénqíng

4142

神色

shénsè

4143

神圣

shénshèng

4144

神态

shéntài

4145

神学

shénxué

4146

shěn

4147

审查

shěnchá

4148

审美

shěnměi

4149

审判

shěnpàn

4150

shěn

4151

shèn

4152

shèn

4153

甚至

shènzhì

4154

渗透

shèntòu

4155

慎重

shènzhòng

4156

shēng

4157

shēng

4158

生产

shēngchǎn

4159

生产力

shēngchǎnlì

4160

生成

shēngchéng

4161

生存

shēngcún

4162

生动

shēngdòng

4163

生活

shēnghuó

4164

生理

shēnglǐ

4165

生命

shēngmìng

4166

生命力

shēngmìnglì

4167

生气

shēngqì

4168

生前

shēngqián

4169

生态

shēngtài

4170

生物

shēngwù

4171

生意

shēngyì

4172

生意

shēngyi

4173

生育

shēngyù

4174

生长

shēngzhǎng

4175

生殖

shēngzhí

4176

shēng

4177

声调

shēngdiào

4178

声明

shēngmíng

4179

声响

shēngxiǎng

4180

声音

shēngyīn

4181

牲畜

shēngchù

4182

牲口

shēngkou

4183

shéng

4184

绳子

shéngzǐ

4185

shěng

4186

shèng

4187

圣经

shèngjīng

4188

shèng

4189

胜利

shènglì

4190

shèng

4191

盛行

shèngxíng

4192

shèng

4193

剩余

shèngyú

4194

尸体

shītǐ

4195

shī

4196

失败

shībài

4197

失掉

shīdiào

4198

失去

shīqù

4199

失调

shītiáo

4200

失望

shīwàng

 

最新图文
合肥英语口考首度开考 科大讯飞提供
合肥英语口考首度开考  科大讯飞提供
根据去年12月合肥市考试院公布的2013年中考英语口试改革方案,5月23-24日,[详细]
科技服务教育 科大讯飞绽放第64届教
科技服务教育  科大讯飞绽放第64届教
5 月10日-12日,以展示、交流、合作、发展为主题的第64届中国教育装备展示[详细]

经营许可证编号:B2-20050406 皖ICP备07008815号

© 版权所有   安徽科大讯飞信息科技股份有限公司