s字母开头字词朗读(一)

来源:畅言网 时间:2009-12-07 09:50 点击:

 

 对比文字
4001

4002

森林

sēnlín

4003

sēng

4004

僧侣

sēnglǚ

4005

shā

4006

杀害

shāhài

4007

shā

4008

沙发

shāfā

4009

沙漠

shāmò

4010

沙滩

shātān

4011

shā

4012

shā

4013

shǎ

4014

shǎi

4015

shài

4016

shān

4017

山地

shāndì

4018

山峰

shānfēng

4019

山谷

shāngǔ

4020

山林

shānlín

4021

山路

shānlù

4022

山脉

shānmài

4023

山区

shānqū

4024

山水

shānshuǐ

4025

山头

shāntóu

4026

shān

4027

shǎn

4028

闪电

shǎndiàn

4029

闪光

shǎnguāng

4030

闪烁

shǎnshuò

4031

shàn

4032

shàn

4033

shàn

4034

善良

shànliáng

4035

善于

shànyú

4036

shāng

4037

伤害

shānghài

4038

伤口

shāngkǒu

4039

伤心

shāngxīn

4040

伤员

shāngyuán

4041

shāng

4042

商标

shāngbiāo

4043

商店

shāngdiàn

4044

商量

shāngliang

4045

商品

shāngpǐn

4046

商人

shāngrén

4047

商业

shāngyè

4048

shǎng

4049

shǎng

4050

shàng

4051

上班

shàngbān

4052

上边

shàng•biān

4053

上层

shàngcéng

4054

上帝

shàngdì

4055

上级

shàngjí

4056

上课

shàngkè

4057

上空

shàngkōng

4058

上来

shàng•lái

4059

上面

shàng•miàn

4060

上去

shàng•qù

4061

上山

shàngshān

4062

上升

shàngshēng

4063

上市

shàngshì

4064

上述

shàngshù

4065

上诉

shàngsù

4066

上午

shàngwǔ

4067

上下

shàngxià

4068

上学

shàngxué

4069

上衣

shàngyī

4070

上游

shàngyóu

4071

上涨

shàngzhǎng

4072

shàng

4073

shāo

4074

shāo

4075

shāo

4076

稍稍

shāoshāo

4077

稍微

shāowēi

4078

shǎo

4079

少量

shǎoliàng

4080

少数

shǎoshù

4081

shào

4082

少年

shàonián

4083

少女

shàonǚ

4084

少爷

shàoyé

4085

shé

4086

舌头

shétóu

4087

shé

4088

shé

4089

shě

4090

舍不得

shě•bù•dé

4091

shè

4092

设备

shèbèi

4093

设法

shèfǎ

4094

设计

shèjì

4095

设立

shèlì

4096

设施

shèshī

4097

设想

shèxiǎng

4098

设置

shèzhì

4099

shè

4100

社会

shèhuì

 

最新图文
合肥英语口考首度开考 科大讯飞提供
合肥英语口考首度开考  科大讯飞提供
根据去年12月合肥市考试院公布的2013年中考英语口试改革方案,5月23-24日,[详细]
科技服务教育 科大讯飞绽放第64届教
科技服务教育  科大讯飞绽放第64届教
5 月10日-12日,以展示、交流、合作、发展为主题的第64届中国教育装备展示[详细]

经营许可证编号:B2-20050406 皖ICP备07008815号

© 版权所有   安徽科大讯飞信息科技股份有限公司