r字母开头字词朗读(一)

来源:畅言网 时间:2009-12-07 09:50 点击:

 

 对比文字
3901

人体

réntǐ

3902

人为

rénwéi

3903

人物

rénwù

3904

人心

rénxīn

3905

人性

rénxìng

3906

人影

rényǐng

3907

人员

rényuán

3908

人造

rénzào

3909

rén

3910

rén

3911

rěn

3912

忍耐

rěnnài

3913

忍受

rěnshòu

3914

rèn

3915

认定

rèndìng

3916

认识

rènshi

3917

认识论

rènshílùn

3918

认为

rènwéi

3919

认真

rènzhēn

3920

rèn

3921

任何

rènhé

3922

任命

rènmìng

3923

任务

rèn•wù

3924

任意

rènyì

3925

rēng

3926

réng

3927

仍旧

réngjiù

3928

仍然

réngrán

3929

3930

日报

rìbào

3931

日常

rìcháng

3932

日记

rìjì

3933

日期

rìqī

3934

日前

rìqián

3935

日趋

rìqū

3936

日夜

rìyè

3937

日益

rìyì

3938

日子

rìzi

3939

荣誉

róngyù

3940

róng

3941

容量

róngliàng

3942

容纳

róngnà

3943

容器

róngqì

3944

容易

róng•yì

3945

róng

3946

溶剂

róngjì

3947

溶解

róngjiě

3948

溶液

róngyè

3949

róng

3950

熔点

róngdiǎn

3951

融合

rónghé

3952

柔和

róuhé

3953

柔软

róuruǎn

3954

róu

3955

ròu

3956

肉体

ròutǐ

3957

3958

如此

rúcǐ

3959

如果

rúguǒ

3960

如何

rúhé

3961

如今

rújīn

3962

如同

rútóng

3963

如下

rúxià

3964

儒家

rújiā

3965

3966

3967

入侵

rùqīn

3968

入手

rùshǒu

3969

入学

rùxué

3970

ruǎn

3971

ruò

3972

若干

ruògān

3973

若是

ruòshì

3974

ruò

3975

弱点

ruòdiǎn

3976

3977

3978

3979

sāi

3980

sāi

3981

sài

3982

sài

3983

sān

3984

三角

sānjiǎo

3985

三角形

sānjiǎoxíng

3986

sǎn

3987

sǎn

3988

散射

sǎnshè

3989

散文

sǎnwén

3990

sàn

3991

散布

sànbù

3992

散步

sànbù

3993

散发

sànfā

3994

嗓子

sǎngzi

3995

丧失

sàngshī

3996

sǎo

3997

扫荡

sǎodàng

3998

嫂子

sǎozi

3999

4000

色彩

sècǎi

 

最新图文
合肥英语口考首度开考 科大讯飞提供
合肥英语口考首度开考  科大讯飞提供
根据去年12月合肥市考试院公布的2013年中考英语口试改革方案,5月23-24日,[详细]
科技服务教育 科大讯飞绽放第64届教
科技服务教育  科大讯飞绽放第64届教
5 月10日-12日,以展示、交流、合作、发展为主题的第64届中国教育装备展示[详细]

经营许可证编号:B2-20050406 皖ICP备07008815号

© 版权所有   安徽科大讯飞信息科技股份有限公司