q字母开头字词朗读(二)

来源:畅言网 时间:2009-12-07 09:50 点击:

 

 对比文字
3801

区域

qūyù

3802

3803

曲线

qūxiàn

3804

曲折

qūzhé

3805

3806

驱逐

qūzhú

3807

屈服

qūfú

3808

3809

趋势

qūshì

3810

趋向

qūxiàng

3811

3812

渠道

qúdào

3813

3814

3815

取代

qǔdài

3816

取得

qǔdé

3817

取消

qǔxiāo

3818

3819

3820

去年

qùnián

3821

去世

qùshì

3822

趣味

qùwèi

3823

quān

3824

quán

3825

权力

quánlì

3826

权利

quánlì

3827

权威

quánwēi

3828

权益

quányì

3829

quán

3830

全部

quánbù

3831

全局

quánjú

3832

全面

quánmiàn

3833

全民

quánmín

3834

全球

quánqiú

3835

全身

quánshēn

3836

全体

quántǐ

3837

quán

3838

quán

3839

拳头

quántou

3840

quàn

3841

quē

3842

缺点

quēdiǎn

3843

缺乏

quēfá

3844

缺少

quēshǎo

3845

缺陷

quēxiàn

3846

què

3847

què

3848

确保

quèbǎo

3849

确定

quèdìng

3850

确立

quèlì

3851

确切

quèqiè

3852

确认

quèrèn

3853

确实

quèshí

3854

qún

3855

群落

qúnluò

3856

群体

qúntǐ

3857

群众

qúnzhòng

3858

rán

3859

然而

rán’ér

3860

然后

ránhòu

3861

rán

3862

燃料

ránliào

3863

燃烧

ránshāo

3864

rǎn

3865

染色

rǎnsè

3866

染色体

rǎnsètǐ

3867

rǎng

3868

ràng

3869

扰动

rǎodòng

3870

扰乱

rǎoluàn

3871

rào

3872

3873

3874

热爱

rè’ài

3875

热带

rèdài

3876

热量

rèliàng

3877

热烈

rèliè

3878

热闹

rènao

3879

热能

rènéng

3880

热情

rèqíng

3881

热心

rèxīn

3882

rén

3883

人才

réncái

3884

人格

réngé

3885

人工

réngōng

3886

人家

rénjiā

3887

人家

rénjia

3888

人间

rénjiān

3889

人均

rénjūn

3890

人口

rénkǒu

3891

人类

rénlèi

3892

人力

rénlì

3893

人们

rénmen

3894

人民

rénmín

3895

人民币

rénmínbì

3896

人群

rénqún

3897

人身

rénshēn

3898

人生

rénshēng

3899

人士

rénshì

3900

人事

rénshì

 

最新图文
合肥英语口考首度开考 科大讯飞提供
合肥英语口考首度开考  科大讯飞提供
根据去年12月合肥市考试院公布的2013年中考英语口试改革方案,5月23-24日,[详细]
科技服务教育 科大讯飞绽放第64届教
科技服务教育  科大讯飞绽放第64届教
5 月10日-12日,以展示、交流、合作、发展为主题的第64届中国教育装备展示[详细]

经营许可证编号:B2-20050406 皖ICP备07008815号

© 版权所有   安徽科大讯飞信息科技股份有限公司